Hoe te spelen Pokemon go zonder te bewegen: Joystick v2.5 – Android/iOS

Nieuwste Pokemon Go Hack, trucs en geheimen zijn overstromingen het internet sinds de lancering van dit augmented reality (AR) mobiele spel. Als u zich nog niet bewust van Pokemon GO spel, zou u wonen in een grot. Anyway hier is een korte beschrijving: het is een pseudo-werkelijkheid spel waar spelers jagen op virtuele Pokémon op hun telefoons in de levensechte locaties. Het maakt gebruik van de camera en GPS op de speler apparaat om Pokémon te vangen.

pokemon go hack

Er is veel meer bij kijken, natuurlijk, maar dat is de algemene teneur. Natuurlijk, het internet is pokeballs waanzinnig voor het spel. Ik neem aan dat het is een combinatie van de super coole technologie en het feit dat iets Pokemon alle knoppen van onze nostalgie in alle de rechte wegen raakt. Als u zich afvraagt of er manieren zijn om uw “Pokemon Go” ervaring nog beter te maken, wat denk je? We zijn hier met een eenvoudige hack (bedriegt) waarmee u te vangen Pokemon zonder bewegende & bedoel ik het!

Nu kun je vragen, waarom zou u ruïneren de vreugde van het spel door dit te doen? Nou, als in het geval dat je moe, niet het gevoel goed of het regent buiten & u kan niet uitgaan. Waarom missen het avontuur? Geniet er van uw huis, en u kunt nog steeds catch ’em all. Tijdens regelmatige dagen kunt u genieten van het originele spel. Klinkt geweldig, nietwaar? Laten we springen aan de Pokemon go Android hack.

Pokemon go Joystick (Pokemon go hack):

pokemon go hack

Pokemon GO App is gemaakt met behulp van de API van Google Maps’. Het sporen van uw locatie met de GPS van uw apparaat van & toont het type van Pokemon volgens de regio weergegeven in Google maps. Dit app (Pokemon go hack Joystick) maakt de GPS geloven dat u locaties wilt wijzigen die op zijn beurt gaat u in het spel. De app biedt bedieningsknoppen (vergelijkbaar met een joystick-pijltoetsen) om in elke gewenste richting te verplaatsen. U kunt ook het aanpassen van de snelheid van uw verplaatsen/lopen. De joystick weergegeven als een overlay. De module is nog in bèta, zodat zou u sommige insecten die je aan de ontwikkelaar (balamu96m melden kunt).

Eigenschappen van Pokemon Go Hack:

Boemerang functie: springen naar gewenste locatie – enkel kraan op elke locatie & zult u er! Een handige functie als u wilt vangen water Pokemon in grote meren, bakt of gras Pokemon vinden in het dichte woud.
Kies de snelheid van beweging.
Kraan op elk punt op het scherm om te verplaatsen in die richting-optie voor het verbergen van de joystick in deze modus.
Mock Locatiegeschiedenis wissen-herstellen van de oorspronkelijke locatie
Zoeken naar een locatie in de kaart
Favoriete locaties opslaan als bookmark en ze snel laden!
Blijven waar u links
Kies beginlocatie in kaart-nu kunt u latitude en longitude
Gebruik de persistente kennisgeving gebruik toggle joystick in-/ uitschakelen op de vlieg!
Kies de snelheid van de beweging op de vlieg!
Voor dit alles gratis!

Hoe Pokemon g0 Joystick installeren:

Stap 1. Ervan uitgaande dat u Xposed in uw apparaat hebt geïnstalleerd, installeer Joystick app in Android met behulp van de gedownloade apk-bestand.

Stap 2. Nu lancering Xposed app in uw apparaat & Modules optie Ga naar & check “Pokemon GO Joystick module”.

pokemon go hack

Stap 3. Start nu opnieuw op uw apparaat zodat de module Xposed framework gebruiken.

Stap 4. Start de app door de lancering van het van de lijst van geïnstalleerde apps.

pokemon go hack

Stap 5. Hoofdschakelaar in-/ uitschakelen op & Selecteer de snelheid op die u wilt verplaatsen. Aan het einde kraan op Open/Close joystick.

Stap 6. Nu lanceren App Pokemon GO & beginnen te Game. Veel plezier!

pokemon go hack

8 Ball Pool spelen Billiard terwijl u geniet van Networking Facebook App

Tot nu toe zijn natuurlijk we vertrouwd zijn met sociale media Facebook. Toepassing van deze vriendschap is een applicatie die zelfs voor iedereen bloeit. Met een verscheidenheid aan functies in gebruik als uploaden van foto’s, video’s, status, notities en zelfs allerlei nieuws links kunnen we vanaf daar. Het is echter niet alleen die functies alleen dat we kunnen genieten. Op de facebook applicatie zijn er ook veel spellen voor u liefhebbers gmae. Het bedrag van de vooruitzichten voor de mensen in het spelen van games op facebook apps maken een heleboel game makers overstroomde de voeding van deze facebook-applicatie.

8 ball pool

Zijn als Miniclip.com die vrijgegeven de resultaten van hun werk dat kan alleen worden afgespeeld op deze facebook app. spel genaamd 8 Ball Pool is een spel van het Biljart online waar de meeste gebruikers facebook gebruiker bent. Dit spel kun je alleen met je vrienden online met facebook login eerste of online op 8 Ball Pool. Voor degenen onder u die gewend zijn te gebruiken van dit spel, dan zou er geen probleem als het spel. Echter, als u een nieuwe speler bent, dan zal er weinig moeite in hoe om te spelen dit spel 8 zwembad. In dit artikel zijn er een aantal richtlijnen die u in memula spel 8 Ball Pool volgen kunt

Hoe te spelen 8-Ball Pool:

Zoals eerder is beschreven om te spelen het spel 8 kunnen Ball Pool u en een vriend spelen met facebook app of uw vrienden die online op de 8-Ball Pool. Na dat, door ervoor te zorgen dat uw vriend al te op kamer 8 Ball Tool wachten is. Als je vrienden al er in kamer 8 Ball Pool dan is de volgende stap klikt u op het pictogram ‘Spelen Friend’ en voer uw vriends naam en wacht tot je vriend accepteert uw uitnodiging om samen te spelen. Zodra uw vriend uw uitnodiging om te spelen accepteert, dan kun je twee 8 Ball Pool samen.


In de 8 Ball Pool No 15 ballen met nummers 1-15 en is verdeeld in 3 delen. Voor het eerste deel, in de vorm van stevige ballen met nummers 1 tot en met 7. Voor de tweede deel er strepen bal met het getal 9-15. En de laatste is acht bal met het getal 8.

Om te spelen 8-Ball Pool, facebook, natuurlijk, zijn er regels die kunnen worden gebruikt door beginners om de meeste punten. Als je beginner bent 8 Ball Pool in facebook dan er zal worden de term ‘roepen zak’ waarin de speler kan klikken op een gat dat zal worden gelegd de bal waar ‘Roepen Pocket’ functie is het verplaatsen van de stokken. Als u niet doet dit de ‘roepen zak’ dan automatisch stok u zal niet zitten kundig voor verplaatsen dat bijgevolg u in het spel 8 verliezen zult Ball Pool want er is niets wat je kunt doen.

[Procedures] Clash Royale gratis Gems Generator

Dо уоu wilt onbeperkt gеmѕ, gold аnd еlіxіr zonder ѕреndіng саѕh, уоu kan еnjоу gratis gems online uѕіng thе Clash Rоуаlе Gems Generator met lаtеѕt gemakkelijk tо gebruik vеrѕіоn wіth рrоxу ѕuрроrt. Yоu dergelijke feat уоu саn trulу еnjоу het spel en het bereiken van de dingen thаt u wаnt wіthоut grіndіng tоо muсh. Dit zal уоur gаmіng leven lеѕѕ van een strijd аnd leuker maken. Thаt is whу thіѕ is een aanrader voor vele gаmе еnthuѕіаѕtѕ.

Thе gооd nеwѕ іѕ thаt dit tооl werkt wеll wіth een Andrоіd рhоnе, іPаd, PC, іPhоnе. Wat is еvеn bеttеr іѕ de thаt van de feit dit gereedschap іѕ frее tо met аnу gamers whо wаntѕ tо neemt volledige аdvаntаgе van іtѕ fеаturеѕ. Deze іѕ hасk tооl thаt саn worden gebruikt іn gеnеrаtіng Royale Clash gems еаѕіlу аnd аnd fоr frее. Thіѕ wіll dienen haar рurроѕе ѕаfеlу ѕhоuld уоu dеѕіrе іt gebruiken. Juѕt zitten bасk аnd rеlаx terwijl уоu kеер оn gеnеrаtіng gratis gеmѕ blijven.

clash royale gems generator

Wаnt tо hebben onbeperkt gold, Gеmѕ, Elіxіr wіth Clаѕh Rоуаlе Cheat Tool?

Hасk extra соmеѕ in verschillende fоrmѕ. Sоmе kunnen terwijl otheres wоrkѕ online dоwnlоаdеd. Aѕ fаr als de соnѕсеnѕuѕ gaan, de meeste spelers рrеfеr tо gebruiken de laatste. Deze іѕ bесаuѕе thе Clаѕh Rоуаlе Cheats Online biedt verschillende bеnеfіtѕ аnd аdvаntаgеѕ аѕ соmраrеd te thе оthеr fоrmѕ Bond hасk tооlѕ. Uѕіng de hасk mеаnѕ ze wіll gеt tо еnjоу onbeperkt rеѕоurсеѕ (Clаѕh Rоуаlе Frее gems, gratis Gоld, Frее Elіxіr) met een fіlе van thе generator.

Whаt’ѕ maakt het nog populaire іѕ thе fасt thаt Clаѕh Rоуаlе Onlіnе Generator іѕ соmраtіblе wіth een mоbіlе-apparaat, wat dat аnу tablet PC smaakmaker smartphone саn steun іt betekent. Pluѕ, uѕеrѕ gеt dagelijks updates van Bond hacks u kunt verdergaan met ѕо thеу еnjоу thе gаmе. Gelukkig, hebben spelers nоw аn optie tо uѕе сhеаt Clаѕh Rоуаlе online.

Whу Chооѕе thе nieuwe Clash Rоуаlе Hасk:

Wat de рlауеr juѕt nееdѕ dо іѕ tо bezoek gewoon een раrtісulаr wеbраgе аnd fоllоw thе instructies vanaf daar. Tо mаkе of thаt thе uѕеr gеtѕ tо fоllоw de instructies соrrесtlу, een vіdео tutоrіаl іѕ verstrekt. Thе andere hаnd,, thе dоwnlоаdаblе versie moet een lоt Bond ѕtерѕ tо bе gevolgd die ons–met behulp van winrar іn еxtrасtіng іnѕtаllіng іn thе hоѕt рс en mаnу meer.

Het vereist geen ruimte іn thе het apparaatgeheugen (bоth Android en іOS)

Als іt іѕ оnlу ассеѕѕеd оnlіnе consumeren іt аnу ѕрасе оn de dеvісе niet. In оthеr wоrdѕ, dit іѕ niet еffесtіvе wау Bond іmрlеmеntіng thе houwer, maar ook еffісіеnt.

Zowel Online & Dоwnlоаdаblе vеrѕіоn рrоvіdеѕ de ѕаmе-voordelen

Alle thе dingen bеіng рrоvіdеd bу thе downloadbare één als wеll аѕ thе оnlіnе hack tool аrе nоthіng maar de ѕаmе. Thе mаіn dіffеrеnсе іѕ thе еаѕе Bond uѕе bу thе lаttеr… Dus, vrij thе оnlіnе hасk іѕ muсh hіghlу rесоmmеndеd voor еvеrуоnе.

Nо nееd tо gebruik andere dеvісеѕ

Unlіkе оthеr vеrѕіоnѕ Bond thе hulpmiddel, thе online оnе dоеѕ nоt rеԛuіrе de gebruiker tо hаvе іt. Thіѕ gewoon mеаnѕ thаt thе uѕеr саn toegang en mаkе vol uѕе van thе tооl whеnеvеr аnd waar hе wil.

Cаn bе toegankelijk іnѕtаntlу

Whіlе in de Clаѕh Royale ios thаt іѕ dоwnlоаdаblе, uѕеr іѕ rеԛuіrеd tо dоwnlоаd іt fіrѕt en fоllоw een соuрlе van ѕtерѕ, de оnlіnе een kan de gebruiker uѕе іt іn nо tіmе. Mоrеоvеr, dоwnlоаdіng misschien belemmerd bу bepaalde сіrсumѕtаnсеѕ ѕuсh als іntеrnеt snelheid аmоng оthеrѕ. Nоt tо melding, whісh mei bе vеrу technische fоr ѕоmе іt аlѕо rеԛuіrеѕ installatie.

Het іѕ veilig аnd рrоvіdеѕ bаn bescherming

Evenals іt niet rеԛuіrе u tо dоwnlоаd аnуthіng іn het apparaat, het is соnѕіdеrеd ѕаfеr. Aѕ wе аll weten, mоѕt vaak thаn nоt, fіlеѕ аrе de ѕоurсе Bond vіruѕ аttасkѕ іn onze dіgіtаl аgе gedownload. Thаt іѕ waarom het іѕ rесоmmеndеd te uѕе thе online оnе. Thе dingen die genoemd hierboven zijn juѕt sommige Bond thе rеаѕоnѕ waarom thе рlауеrѕ Bond de genoemde gаmе uѕеѕ Clash Royale Onlіnе Hасk!

Super Mario Run Hack [Gratis Coins IOS Android] 2017!!

De wereld van Super Mario is een volledig bekende en vertrouwde omgeving voor kinderen die zijn opgegroeid met Nintendo sinds het begin van de jaren 90. We weten allemaal goed de avonturen van Mario uitgevoerd tussen werelden en strijd tegen Bowser en zijn partners te redden van de prinses. En natuurlijk, zoals de kinderen van de jaren negentig zijn gegroeid dus heeft Mario met nieuwe avonturen en de wereld naar het Kruis niet alleen op de Nintendo consoles maar nu ook op mobiele apparaten met de nieuwe Super Mario Run. Hier is een Super Mario Run hack voor dit nieuwe spel.

Wat is nieuw op de Super Mario Run?

We hadden altijd geweten dat de Mario Bros en zijn vrienden spellen, niet alleen Super Mario Run, maar bovenal in het algemeen, maar op de verschillende consoles van Nintendo kunnen worden gespeeld. Hoewel sommige mensen kunnen maken van enkele trucs om te spelen ze in computers of andere consoles dit was nooit toegestaan door het bedrijf tot op heden. Super Mario Run kwam vooral voor IOS of Android mobiele apparaten, en hoewel Android nog niet beschikbaar is, ze zeggen dat het zal zeer binnenkort beschikbaar zijn.

gratis super mario coins hack

Dit spel brengt nieuwe en ideale functies voor mobiele apparaten, bijvoorbeeld, het eerste ding dat kunnen we merken is dat het spel scherm verticaal en niet horizontaal wordt aangeboden zoals we altijd hebben gezien. Ook, is niet te drukken van alle controles worden uitgevoerd, omdat Mario zal beginnen lopen door hemzelf; Dit is een extra uitdaging die wij nog niet gezien.

Vele mensen het erover eens dat de niveaus moeilijker zijn dan ooit en dat de nieuwe vaardigheden van Mario dit één van de beste spelen in zijn soort maken. Maar natuurlijk zoals in de andere spellen, voor deze ene, we al hebt gemaakt een Super Mario Run hack.

Onze Super Mario Run Hack zal helpen die je de prinses redden:

Een van de meest iconische videogames ooit, Super Mario, is het krijgen van een mobiele versie. Super Mario Run is beschikbaar op iOS en op een later tijdstip voor Android-apparaten. Het lijkt erop dat dit gaat een van de meest populaire mobiele games in de toekomst. Het is niet alleen omdat het Super Mario heeft een soort cultus te volgen, maar ook omdat het spel 2016 lijkt te zijn heel interessant.

Hoe krijg je Super Mario Run coins?

Krijgen van de Coins aan uw account Super Mario Run is vrij eenvoudig als u gebruik onze generator. Simpel ga naar onze website, typt u het aantal Coins dat u wilt ophalen en uw accountgegevens toevoegen zodat ons systeem wie weten zou voor het verzenden van de Coins. Dat is alles wat die we van u nodig hebben. Er zijn geen extra kosten, geen eisen zoals aan ontsnapping uit de gevangenis uw mobiele apparaat of een soort van software te downloaden. Zodra u klaar bent met het invoeren van de details, alles wat je hebt te doen is klik op genereren en onze software zal beginnen zijn ding doen. In slechts een paar momenten, moeten de coins krijgen om uw account!

gratis super mario coins hack

Als u ontgrendelen van de volledige versie van het spel wilt, gewoon ‘controleren’ de optie ‘Volledige versie’. Het zal worden ontgrendeld & Super Mario Run gratis coins zal worden toegevoegd aan uw spel.
Met deze hack Super Mario Run kunt u coins en oneindige lives hebben, unlock alle werelden, vinden alle super coins, hebben een oneindige reserve van groei paddestoelen, Mario vlammen en Mario regenbogen. Dat wil zeggen, alles wat u nodig hebt om te genieten van het spel tot het maximum binnen het bereik van een klik.

Niet stoppen met downloaden van Super Mario Run op IOS en Android-apparaten en krijg alle onbeperkte bevoegdheden met deze super houwer die we gemaakt voor u. Het is zo eenvoudig voor u om te genieten van dit geweldige spel.

2017 Cheats Nieuwe Voor Mobile Strike

The Mobile Strike is een spel gebaseerd op MMO strategie en is ontwikkeld door ontwikkelaars van spel van was. In dit spannende game een gamer worstelt om te bouwen van een sterke militaire basis voor zichzelf. De base zal volledig worden gevuld met soldaten en torens. Uw lijst kunt u beslissen wie zal uw vriend en die wil je vijand. Het is u die beslissen dat wat uw rol zijn zal en welke relatie u met andere spelers onderhoudt zal.

In dit spel, kunt u bouwen alles in de lege ruimten. Binnen de base, kunt u maken van de gevangenis, magazijn, handelspost, Radarstation, Hall of fame, oefenen stations en ziekenhuizen. De gids van het gebouw van het spel zal u helpen om op een basisniveau. U kunt uw resources tussen steengroeven, ijzermijnen, boerderijen en olievelden verdelen. U kunt de goudmijnen volgens uw eigen zal. Dit zijn de basisprincipes van dit schitterende spel maar een spel, mensen proberen te vinden snelkoppelingen en Mobile Strike Cheats is die kortere weg in dit spel.

Mobile Strike Hacken

U kunt onbeperkt gratis goud in dit spel met de hulp van Mobile Strike Cheats produceren. U kunt deze Mobile Strike hack tool vanuit uw browser of u een PC, tablet of telefoon gebruikt. Als u denkt dat het is heel moeilijk voor jou dan je helemaal verkeerd bent omdat met behulp van deze tool hack Mobile Strike dit spel gemakkelijk kan worden gehackt.

U kunt de gewenste hoeveelheid goud genereren met Mobile Strike Hacken. Stel je voor hoe gemakkelijk u uw vrienden kan verslaan in dit spel. Een goed ding over dit hulpmiddel is dat u niet hoeft te downloaden alleen krijgt de APK-bestanden hack of bedriegen codes omdat deze tool volledig gebaseerd op de browser is. Soms wordt er een zeer zware belasting op wellicht de gamers server uitvoeren van een zeer snelle en gratis offerte. Echter, als de server perfect werkt dan behoeft niet elke enquête die is voltooid.

GEBRUIK VAN DE MOBIELE STRIKE CHEATS en Hack:

Het hangt van u die of u wilt geld uitgeven aan het spel of kostenloos winnen. Ja, het is alleen mogelijk met behulp van Mobile Strike Cheats. Je kunt spelen dit spel totaal voor gratis, maar u zult moeten uw geld om uw vooruitgang in het spel. Spelers hebben om te kopen goud voor hun vooruitgang in het spel. Dit goud kan alleen worden gekocht van echt geld. Ja, u hebt leest het goed, echt geld nodig is voor de verbetering van het spel.
Maar nu je dit spel met hoge scores zonder uitgaven spelen kunt uw geld met Mobile Strike Hack. Timer uitvoeren nadat het spel is gesloten om te bereiken van een bepaald niveau in het spel en deze timers wil vertragen de vooruitgang. Er zijn enkele traag alternatief zoals deelname aan een groep of aansluiten van uw spel op face boek maar geen van hen kan beat Mobile Strike Hacken. Gamers wilt vinden moderne en nieuwe dit spel zo een leuk, benadering van militaire spellen. Natuurlijk willen de fans van militaire games om te proberen dit spel. Aan het begin van het spel vindt u een sectie die u als u wilt bouwen uw honk in de wedstrijd volledig zal leiden.

Er heeft geen zin in een snelle vooruitgang aan het begin van het spel, want je geen idee welke kant je spel gaat hebt worden. Verschillende uitdagingen zijn gegeven aan spelers op verschillende niveaus van het spel de spelers om bezig te houden. Spelers die don ‘t willen het geld besteden aan het spel en don’ t weet over de Mobile Strike cheats vindt dit spel erg traag. Maar als je eenmaal over deze hack tool weet, u hoeft niet te zitten en wachten voor de vooruitgang. U wilt gemakkelijk het goud te kopen en genieten van het spel. Gebruik de Mobile Strike cheat en onmiddellijke vooruitgang in uw favoriete spel.

 

 

bron waar we dit krijgen Cheats: www.mobilestrikehacks.nl

Bliksem dek voor Arena 5-8

Bliksem dek

 

Overzicht

 

Met de aankondiging van de September Update, zijn gebruikers versluiering te voeren de nieuw afgeslepen kaarten in hun dekken. Woede, spiegel, het logboek en Lightning zijn waarschijnlijk de meest opvallende kaarten veranderd door de update. Woede zal spoedig worden gezien in vele dekken vanwege haar elixer van nieuwe, verlaagde kosten van 2. Spiegel nu speelt kaarten één niveau boven eigen, waardoor het niveau 14 Commons, niveau 12 Rares niveau 9 heldendichten en niveau 6 Legendaries zijn nu een realiteit. Het logboek kan alle eenheden van de grond, maken vaneen geheel nieuwe strategie in paren rangschikken met Inferno Tower nu terug duwen. En ten slotte verlichting de mogelijkheid om te verdoven vijanden en reset hunaanval timers, vergelijkbaar met Zap zal halen.
Terwijl de meeste van deze updates zijn belangrijke, is degene die duidelijk opvalt bliksem. Voor een tijdje, is Lightning vastgelopen in de ruïnes van de stagnatie van de kaart, vlakbij enkele van de andere kaarten die in deze update worden afgeslepen.Wat maakte Lightning slechter was haar hoge elixer kosten, die volledig vernietigd elke mogelijkheid van het gebruik ervan. Echter zullen, Lightning binnenkort veel meer dan een slecht alternatief voor raket. Het wordt een hybride in plaats daarvan, een hybride van Zap en raket.
Zelfs vóór de update had Lightning tonnen gebruikt. Het kan volledig stilgelegd kuiter dekken, en meestal geven mensen met klassiek die Giant Beatdown een harde tijd dekken door het vernietigen van al hun steun met bliksem. Echter, het gebruik ervan op de aanval waren vrij beperkt, die was het grootste probleem. Raket niet hebben veel te bieden op de aanval ofwel, maar haar schade had Lightning beat door meer dan 250.
De stun heeft nieuw leven gegeven aan bliksemschichten gebruik op aanval en verdediging. Nu is het mogelijk om te resetten Inferno torens, Sparky, en anderen, alsmede het nemen van een grote brok van hun gezondheid.
Het is van cruciaal belang te koppelen Lightning met de juiste dek, dus ik heb samen iets ik hoop dat u vindt zo goed als ik denk dat het is.

 

Het dek

 

 
Vervanging

 

-Kaarten binnen () kunnen dienen als vervanging *
Goblin vat (Miner)
Bliksem (niets)
Brand geesten (Wizard)
Ijs geest (skeletten, Goblins, Guards)
Valkyrie (Bomber, Wizard)
Ijs Wizard (Bomber, Guards)
Pijlen (Fireball, Zap)
Inferno Tower (Tesla)
Algemene functies

 

Goblin vat – Chip schade, beledigend hoofdunit
Bliksem – gebouw Wrecker/Resetter, preventieve ondersteuning torpedobootjager,overuren koppeling
Brand geesten – goedkope AOE
Ijs van geest-afleiding, cyclus Tool
Valkyrie – AOE Tank, Ground Support
Ijs Wizard – geïsoleerde ondersteuning, Push klomp
Pijlen – Medium schade AOE Spell
Inferno Tower-Tank Shredder


Algemene strategie

 

Dit deck is slechts 3.4 Elixir gemiddeldekostprijs, goedkoper dan de meeste van dedekken ziet u in de Arena 7 en omhoog. Het is heel eenvoudig te gebruiken en zal draaien rond twee kaarten aanvallend-Goblin vat en bliksem. Verdedigend is het hetzelfde verhaal, met uw vermogen om te stoppen ook draaien rond een ander twee kaarten-Valkyrie en Inferno toren duwt.
Op verdediging

 

Major defensief kaarten
Inferno Tower
Valkyrie
Pijlen
Ijs geest
Ijs Wizard
* Lightning *
Defensieve strategie
Een duw die volgt op de basisprincipes van de Tank + ondersteuning kan vrij gemakkelijk worden stilgelegd met dit deck. Eerst van, overwegen wat er is. Is er ondersteuning worden voortgebracht in de rug? Was de Tank eerst voortgebracht? Houd, watis er aan de achterkant van je geest, maar nooit omgaan met het hoofd aan de rechterkant aan het begin.
Voor eenzame Tanks, verdediging te beginnen door het plaatsen van een toren vanInferno. Als uw tegenstander Tank al op het veld, doen ze 1 van 2 dingen. Één, op zal prompt je tegenstander om aas of snel te ontdoen van de Infernotoren. Of twee,ze laat gewoon hun Tank sterven zonder proberen te maken van de push werken. Terwijl 2 veel slimmer, aangezien hierdoor de tegenstander om te bouwen van meerelixer voor een verschillende duwen, vindt u de meeste mensen kiezen voor 1. De meest voorkomende Inferno toren aas kan meestal worden gestreept, echter soms groter vijanden zal moeten worden behandeld met Valkyrie of Ice Wizard. Preventief vernietigen aas en ondersteuning zorgt voor een eenvoudige Tank doden samen met meer elixer voor steun, dus hou deze strategie in gedachten bij het omgaan met lone tanks voortgebracht in de rug. Koninklijke reuzen moeten reeks de Inferno torenuniek, als ze worden benaderd. Wacht totdat hij op de brug en Inferno toren en Valkyrie dicht bij hem paaien. Valkyrie kan meestal absorberen en nemen de support, terwijl de Inferno toren is voltooid uit de Royal Giant.
Voor andere pre push-scenario’s, zoals ondersteuning eerst worden voortgebracht in plaats van de Tank, moet u het protocol van Lone Tank, met een paar wijzigingen.De eerste stap, hetzelfde als hierboven, is de toren van Inferno paaien. Dit doet 2 dingen voor je. Het maakt eerst, de urgentie om het aas van de toren van Inferno, zoals vermeld in de eerste alinea. Ten tweede, krijg je de elixer weer omhoog voor de volgende stap, in plaats van slechts een piek op 10. Dit is zeer belangrijk. De volgende stap na Inferno Tower is het plaatsen van Lightning rond al hun actieve steun, dieallemaal meer dan waarschijnlijk moet vernietigen. Het lijkt misschien vreemd om tedenken dat er is dat specifiek voor een order om dingen te doen, maar het is van cruciaal belang om het te doen op deze manier. Als u besluit om te laten uw elixer piek bij 10 terwijl u voor al hun steun wacht aan het worden voortgebracht, zult u meerdan waarschijnlijk get die uw kroon toren vernietigd. Bliksem is 6 elixer, dus nadat het geplaatst u zult worden gelaten met 4 elixer voor de Inferno toren en pijlen/Valkyrie. Met behulp van Inferno eerste, laat u meer elixer opbouwen voor de bliksem diehun steun doodt en de pijlen die het aas te doden.
Hog Rider dekken zijn ook gemakkelijk tegengegaan met een enkele Inferno toren,die meestal van de Hogrijder zelf ontdoen kunt en ondersteunen wat het brengt. Als de tegenstander wordt uitgevoerd op een Tank en Hog Rider dek, probeer om hem met andere dingen zoals Valkyrie, Ice Wizard en ijs geest zodat de Inferno toren kan worden opgeslagen voor de Tank.
Terwijl de bovenstaande scenario’s ideaal zijn, zal je meer dan waarschijnlijk op eenbepaald punt worden gevangen in situaties waar niet alle van de kaarten beschikbaar zijn. Allermeest naar de kaarten in dit spel kan worden gebruikt voor de verdediging, dus zorg met wat je hebt en u meestal met slechts een paar krassen ontsnappen zult.

Siterent

Siterent is een jonge onderneming die gespecialiseerd is in de bouw en het onderhoud van uw eigen professionele website, die u vervolgens huurt. Wij bieden u tevens support en nemen graag bijkomende tijdrovende werkzaamheden uit handen, zodat u er geen omkijken naar heeft. Het huren van uw eigen unieke website heeft als voordeel dat het duidelijk en overzichtelijk is. U betaalt een vast tarief per maand, dus u komt nooit voor verrassingen te staan achteraf. U kunt kiezen uit drie pakketten; budget, normaal en uitgebreid. Deze verschillen van inhoud, prijs en opties maar behouden dezelfde kwaliteit en support. Onze producten en prijzen zijn helder, net als onze communicatie en werkwijze.

Shoprent

Shoprent is een onderneming die deskundig is op het gebied van webshops. Dit team biedt dezelfde diensten, service en kwaliteit als Siterent, maar is volledig gericht op webshops. Ook heeft u de keuze uit de bovengenoemde pakketten. Kortom, een professionele partij die een efficiënte en winstgevende webshop voor uw onderneming realiseert.

Service en bereikbaarheid staan voorop

Bij Siterent staan service een bereikbaarheid voorop. Wij ondersteunen u gedurende het gehele traject op een transparante en persoonlijke wijze en dienen u uiteraard waar nodig van advies. U kunt ons tijdens kantoortijden altijd bereiken en wij helpen u dan ook zo goed mogelijk.

De Zakelijke Website

Siterent is een onderdeel van De Zakelijke Website. In 2012 heeft Marco Mes de Zakelijke Website in het leven geroepen. Alhoewel de markt op het gebied van webdesign erg aan het veranderen is merkte hij vooral het gemis van één professionele partij voor alle webdiensten welke een ondernemer verder kunnen helpen. Dit is waar de Zakelijke Website goed in wil zijn.

Uw website door ons laten ontwikkelen?

 

Heeft u vragen of opmerkingen?